Privacy Verklaring

Privacy verklaring van Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje, eigenaar van www.dagbestedinghetzwaantje.nl.

1) Contactgegevens

www.dagbestedinghetzwaantje.nl
info@dagbestedinghetzwaantje.nl
Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje
Boijlerweg 81
8392 NC Boijl
+31 657044042

Anneke Diever is de Functionaris Gegevensbescherming van Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje, zij is te bereiken via info@dagbestedinghetzwaantje.nl.

2) Waarborgen Privacy

Het is belangrijk voor ons om uw privacy te waarborgen. In deze privacy verklaring geven we aan hoe we de persoonsgegevens en andere informatie verwerken en bewaren. Door de diensten van www.dagbestedinghetzwaantje.nl te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring van Het Zwaantje en specifiek www.dagbestedinghetzwaantje.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@dagbestedinghetzwaantje.nl.

4) Persoonsgegevens die wij verwerken

Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type

5) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dagbestedinghetzwaantje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6) Doeleinden gegevensverwerking

Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Onze website te verbeteren

7) Monitoren gedrag bezoeker

www.dagbestedinghetzwaantje.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

8) Bewaartermijnen

Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

9) Gebruik van cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

10) Cookies uitschakelen en cookies van derde partijen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Het is mogelijk dat dat wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals Google. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.dagbestedinghetzwaantje.nl te beïnvloeden.

11) Beveiliging

Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dagbestedinghetzwaantje.nl. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

12) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dagbestedinghetzwaantje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Laatste wijziging: November 2018

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Image

Het Zwaantje in Boijl, een bijzondere theeschenkerij die bijzondere mensen met een zorgvraag ondersteunt.